Contenuto principale

 

Esotericism under Attack? Controversies and Legal Cases about MISA14718792 10207837540483611 8561827382784831508 n

Paper presented by Raffaella di Marzio at the Conference:

Imaginatio et Actio. Imagination in Esoteric Traditions

Cracow, October 20-21, 2016

 

Abstract: From Communist to post-Communist Romania, the founder of MISA Grigorian Bivolaru has been repeatedly arrested and convicted. His teachings on sexuality have often created suspicions of immorality and abuse. He has been granted political asylum in Sweden in 2006, but arrested again in France upon a request by Romanian authorities in 2016. The paper reconstructs the legal cases involving Bivolaru and MISA and raises the question of how an anti-esoteric prejudice may have influenced their developments and outcome.

 

13668740 10207066238561545 2774813908488904269 o

READ THE BOOKLET

Organisers:

Polish Society for the Study of Western Esotericism

Centre for Comparative Studies of Civilisations

 

 

https://imaginatioetactio.wordpress.com/

 

Program/Programme

 

CZWARTEK 20. października 2016 r./THURSDAY October 20th 2016
COLLEGIUM NOVUM, ul. Gołębia 24 (Gołębia 24 Street) [MAPA/MAP]

9.00-9.30    Rejestracja uczestników/Participants’ registration

9.30-10.00  OTWARCIE KONFERENCJI/THE CONFERENCE OPENING

10.00-10.45         prof. Wouter J. Hanegraaff, Esoteric Tradition as Poetic Invention

10.45-11.10         dyskusja/discussion

11.010-11.25       PRZERWA/BREAK

SESJA I/SESSION I
prowadzenie/chairman: dr Agata Świerzowska

11.12-11.45         dr hab. Rafał Prinke, Kamila Follprecht (Archiwum Narodowe w Krakowie), The court at St. Anne’s Gate: New sources on the Cracovian period in the biography of Michael Sendivogius (1566-1636)    

11.45-12.05         prof. Marco Pasi, Political dimensions of esotericism: nationalism between imagination and action

12.05-12.25         Romina Scheuschner, Imaginatio vera et imaginatio phantastica in the light of the Red Book of C. G. Jung

12.25-12.45         Roberta Moretti, Magic as a Science of Imagination in the Work of Ioan P. Culianu (1950-1991)

12.45-13.00         dyskusja/discussion

13.00-14.30         PRZERWA OBIADOWA/DINNER BREAK, Smaknis – Rajski Lunch Bar, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rajska 1 (The Public Library, Rajska 1 Street)

SESJA II/SESSION II
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Rajska 1 (The Public Library, Rajska 1 Street) [MAPA/MAP]

Prowadzenie/Chairman prof. Marco Pasi dr Zbigniew Łagosz
14.30-14.50 dr Mariusz Dobkowski,
The Eschatological Imagination
of the Manichaeans 
Dr hab. Andrzej Kasperek,
Orcio, czyli widzieć nie widząc. Studium romantycznej imaginacji
w pooświeceniowym świecie
14.50-15.10 Dr Wojciech Kosior,
“If the eye had the power to see them…” Imaginary F(r)iends and Metaphorical Tools of Influence
in the Early Rabbinic Demonology
prof. UW dr hab. Anna Mikołejko, Od groteski do wizji. Spirytyzm
w wyobraźni polskiej lat 1853-1939
15.10-15.30 dr Marek Tuszewicki,
A Pocketbook of Wonders: Mayses Noyroim (Deeds of Awe, Pietrkov 1913/1914) and the Rebbe of Radzymin   
Prof. UAM dr hab.  Artur Jocz, Tadeusza Micińskiego kreowanie/odkrywanie ezoterycznych światów
15.30-15.50 Stefano Daniele, Paracelsus: Images to Heal dr Agata Świerzowska,
Praktyka imaginacji w radźa jodze nowoczesnej Józefa Świtkowskiego
15.50-16.10 mgr Karolina Maria Hess, dr Przemysław Sieradzan, Explorations of the Esoteric Dreams of the Himalayas prof. dr hab. Zbigniew Pasek, Polscy hipisi i magia. Ezoteryka we wspomnieniach Wojciecha Michalewskiego „Tarzana”
16.10-16.30 dyskusja/discussion dyskusja/discussion

18.00          Uroczysta kolacja w Klubie Convivium Gołębia 24 (Collegium Novum)/Banquet in the Convivium Club (Collegium Novum, Gołębia 24 Street) [MAPA/MAP]

PIĄTEK 21. października 2016 r./FRIDAY October 21st 2016
BIBLIOTEKA PUBLICZNA, UL. RAJSKA 1 (THE PUBLIC LIBRARY, RAJSKA 1 STREET) [MAPA/MAP]

SESJA I/SESSION I

Prowadzenie/Chairman dr hab. Rafał Prinke dr Adam Anczyk
9.00-9.20 prof. AGH dr hab. Izabela Trzcińska, Kształtowanie polskiej mitologii na przykładzie Lilli Wenedy w interpretacji Kazimierza Stabrowskiego dr Andrzej Mrozek, Kreatywna wyobraźnia eschatologiczna w biblijnej Apokalipsie
9.20-9.40 prof. UG dr hab. Monika Rzeczycka, Obrazy i symbole rosyjskiej historiozofii antropozoficznej Ludwiga A. Nowikowa . Mitologie ezoteryczne w działaniu dr Tomasz Sebastian Cieślik,
O rodzajach manifestacji i grafizacji mocy na przykładzie De occulta philosophia H. C. Agrippy von Nettesheim
9.40-10.00 prof. UG dr hab. Diana Oboleńska, Emblemat jako hieroglif imaginacji. O „Czarnym kwadracie” Kazimierza Malewicza dr Tomasz Szymański, „To, co mistyczna religia nazywa odpowiedniością”: o wyobraźni, powszechnej analogii i religii uniwersalnej we francuskim romantyzmie
10.00-10.20 dr Anna Chudzińska-Parkosadze, Inicjacja ezoteryczna w powieści Wiktora Pielewina „Dozorca” dr Zbigniew Łagosz, Kreacja odmiennych stanów świadomości dudnieniami różnicowymi – oświecenie instant czy kolejna komercyjna zabawa?
10.20-10.40 mgr Dariusz Misiuna, Chaosmos Andrzeja Urbanowicza – czyli polska sztuka magiczna w XX wieku prof. dr hab.        Andrzej Muszyński, Ziemia w wyobrażeniach przyrodników (geologów)
10.40-11.00 dyskusja/discussion dyskusja/discussion

11.00-11.20            Przerwa/Break

SESJA II/SESSION II
prowadzący/chairman: dr Wojciech Kosior

11.20-11.40         Massimo Introvigne, Esotericism and the Visual Arts in MISA

11.40-12.00         PierLuigi Zoccatelli, Creativity and Action in the Esoteric Yoga of MISA

12.00-12.20         Raffaella Di Marzio, Esotericism under Attack? Controversies and Legal Cases about MISA

12.20-12.40         dyskusja/discussion

13.00- 14.00        PRZERWA OBIADOWA/DINNER BREAK

SESJA III/SESSION III

Prowadzenie/Chairman dr Judyta Perczak mgr Karolina M. Hess
14.00-14.20 dr hab. Mirosław Piróg, Obraz, symbol i wyobraźnia w psychologii głębi C.G. Junga dr Jarosław Zapart,
Imagination Unleashed: Cosmic Travels of the Soul in Śiv Dayāl Singh’s „Sār Bacan” 
14.20-14.40 dr Anna Kobylińska, Wybuch wyobraźni pod skrzydłami Hermesa Trismegistosa. Studium przypadku dr Maciej B. Stępień,
John Toland and the Key to Enlightenment: ‘Clidophorus’ as the first comprehensive theory of the exoteric and esoteric doctrine
14.40-15.00 dr Jan Miklas-Frankowski, „Dolina Issy” Czesława Miłosza jako gnostycki traktat teologiczny       dr Adam Anczyk,
Dreams and Dreaming in the Perspective of Indigenous Psychology 
15.00-15.20 Prof. Alicja Baluch,
W poszukiwaniu swojego przeznaczenia na podstawie opowieści Paula Coelho „Alchemik”
mgr Fryderyk Kwiatkowski,
How to rule a false world – the representations of Gnostic Demiurges in Hollywood        
15.20-15.40 dyskusja/discussion dyskusja/discussion

15.40-16.00         przerwa/break

SESJA IV/SESSION IV

Prowadzenie/Chairman mgr Joanna Malita-Król mgr Anna Kuchta
16.00-16.20 dr Renata Wieczorek, Inspiracje ezoteryczne w twórczości Dereka Jarmana mgr Michał Wróblewski, Paradygmat wyobraźni
w światopoglądzie Jerzego Prokopiuka
 
16.20-16.40 dr Judyta Perczak,
Wszystko jest magią: działania inspirowane magią i dawnymi wierzeniami w popularnej ezoterycznej prasie kobiecej. 
mgr   Joanna Kaźmierczak, Motywy i funkcje ikonografii astrologicznej w propagandzie wizualnej Maksymiliana I Habsburga († 1519) 
16.40-17.00 mgr Katarzyna Wodarska-Ogidel, Symbolika Egipska w sztuce masońskiej na przykładzie kamienia ze zbiorów Muzeum Teatralnego w Warszawie mgr Bożena Ronowska, Zło ucieleśnione. Nowożytne wyobrażenia czarownicy – mity
i fakty
17.00 -17.20 mgr Larysa Michalska,
Rola wyobraźni w rytuale inicjacyjnym B’nai B’rith 
mgr Monika Kowalska, Ikonografia cudownych zjawisk na przykładzie wybranych ilustracji w XVI-wiecznej „Księdze Cudów” z Augsburga
17.20-17.40 lic. Anna Cembrowska, Wtajemniczenie i inicjacja: transformująca moc Światła w filmowych realizacjach Kennetha Angera Adam Powęska,
Rola wyobraźni w kreowaniu rzeczywistości – analiza fenomenu książki Sekret Rondy Bhyrne
17.40-18.00 dyskusja/discussion dyskusja/discussion

18.00-18.10         zakończenie konferencji/end of the conference